พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

0
69

CPRD

เมื่อ 24 พฤษภาคม 60 ณ พระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัดชลบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วนประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสสโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่ (พระอารามหลวง) ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่ละจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระประธาน พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาจบ เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง จากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดพระไตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ หลังจากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจบ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ครบ 10 รูป กรวดน้ำ เสร็จพิธี.