พิธีบรรพชา อุปสมบท 48 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
100

เมื่อ 1 พฤษภาคม 62   ที่ วัดหนองปรือ    บรรดาพุทธศาสนิกชนต่างเข้าร่วมกิจกรรม โครงการบรรพชา อุปสมบท  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรเทพยวรางกูร  โดยได้รับเกียรติจาก  นายอำนาจ  เจริญศรี  นายอำเภอบางละมุง  เป็นประธานในในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นเป็นประธานในการเปิดกรวยดอกไม้  ธูปเทียนแพ  เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์     จากนั้นพระครูพิพิจกิจจารักษ์  เจ้าคณะอำเภอบางละมุง  เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ  ได้ให้โอวาท แก่ผู้ที่มารับการอุปสมบท    

ก่อนที่บรรดาแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบไปด้วย นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น    สมาชิกกาชาดอำเภอบางละมุง  เจ้าภาพ   จะได้ร่วมขลิบผม  ปลงผมนาค       ก่อนที่ในเวลา 13.00 น.  มีการเทศนาสอนนาค และ เวลา 17.00 น.   ทำการบรรพขาสามเณร  โดยในวันที่ 2 พฤษภาคม 62  จะได้กระทำพิธีบรรพชา ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป   สำหรับโครงการบรรพชา อุปสมบท  เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้       ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมพิธีมหามงคล ในพระราชพิธีบรมราชภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรเทพยวรางกูร ที่พสกนิกรชาวอำเภอบางละมุง  ได้ร่วมกับจัดขึ้น  โดยพบว่าในครั้งนี้มีผู้ที่สมัครร่วมบรรพชาในโครงการดังกล่าว เกินจำนวนที่ได้ตั้งไว้  จาก 29 รูป  เป็น 48 รูป.