พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดใช้ถนนซอยสยามคันทรี คลับ (พรประภานิมิต)

0
162
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการใช้เส้นทางสัญจร"พรประภานิมิต" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ประธานชุมชน, ประชาชนในพื้นที่ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการใช้เส้นทางสัญจร”พรประภานิมิต” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ประธานชุมชน, ประชาชนในพื้นที่ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ตลาดไร่วนาสินทธุ์ ถนนพรประภานิมิต นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการใช้เส้นทางสัญจร”พรประภานิมิต” โดยมี นายธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3), พ.ต.อ.จิระวุฒิ ตัณฑศรี ผกก.สภ.หนองปรือ, นายเอนก พัฒนงาม นายนิยม เที่ยงธรรม นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมสมาชิกสภา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ, นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ สมาชิก อบจ.ชลบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ,ประธานชุมชน, ประชาชนในพื้นที่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

โดยมีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเปิดเส้นทางถนนพรประภานิมิต อย่างเป็นทางการ หลังจากเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บท การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ขยายถนนพรประภานิมิต ตามแผนงานยุทธศาสตร์ การศึกษาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ระยะทางก่อสร้างทั้งสิ้น 4.4 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 125,7350,000 บาท โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน

ซึ่งตลอดระยะเวลาการก่อสร้างตอนที่ 2 ทางผู้รับประเหมา และเทศบาลเมืองหนองปรือ ประสบปัญหาอุปสรรคมากมาย เนื่องจากการดำเนินโครงการ ต้องก่อสร้างอุโมงค์คู่ขนาดใหญ่ ทำให้การก่อสร้างต้องใช้พื้นที่ผิวจราจรทั้งหมด ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรได้ ทำให้ประชาชนต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริม 2 ข้างทางการก่อสร้าง ก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก และพึ่งจะได้เริ่มเปิดใช้ถนนอย่างไม่เป็นทางการในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา และขณะนี้ถนนเส้นดังกล่าวได้ทำการปรับปรุงเก็บรายละเอียดปลีกย่อยจนครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว จึงจัดพิธีทำบุญขึ้น และคาดว่าจะสามารถช่วยให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้นอย่างแน่นอน

แต่ปัญหาผลกระทบที่ชาวบ้านยังประสบอยู่นั้น เนื่องจากถนนถูกปิดมาเป็นระยะเวลานาน บรรดาพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการร้านต่างๆ ที่ทนสภาพไม่ไหว ก็ได้มีการย้ายร้านไปเปิดที่อื่น เพื่อความอยู่รอด โดยขณะนี้บางส่วน ก็เริ่มมีทยอยย้ายกลับมาเปิดตามปกติ และในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจบริเวณนี้นั้น คงต้องติดตามกันต่อไป ถึงแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ว่าจะมีแนวทางการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ หรือช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร.