พสกนิกรชาวสัตหีบ วางพวงมาลาถวายราชสดุดี ร.5 ในวันปิยมหาราช

0
109

เมื่อ 23 ตุลาคม 61 ที่ หน้าศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผู้แทนหน่วยงานในอำเภอกว่า 30 หน่วยงาน ประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา และตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ เนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคต หรือวันปิยมหาราช

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 เวียนมาบรรจบ เหล่าพสกนิกรชาวสัตหีบ ได้พร้อมใจกันถวายพระราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนชาวไทย ด้วยพระสติปัญญาอันเฉียบแหลม สามารถนำชาติบ้านเมือง ให้รอดพ้นจากการสูญเสียเอกราช แก่ชาติมหาอำนาจทางยุโรป ที่แข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมในภาคพื้นเอเชีย

อีกทั้ง ยังทรงเป็นผู้นำความเจริญสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศไทย เช่น การประปา การไฟฟ้า การไปรษณีย์โทรเลข การรถไฟ การตัดถนนหนทาง การแพทย์ การสาธารณสุข การศาลทหาร การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่ การตั้งโรงพยาบาล และการจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินตามแบบอย่างอานารายประเทศ นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นมหาราชผู้เลิกทาส จนได้รับสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือ “พระพุทธเจ้าหลวง”

วันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคต ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 เมื่อครั้งทรงประชวร และเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต หลังถวายพระเพลิงพระบรมศพตามโบราณราชประเพณีแล้ว เมื่อวันคล้ายสวรรคตเวียนมาบรรจบ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้สืบราชสันตติวงศ์  ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายตามราชประเพณี โดยเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ออกประดิษฐาน บนพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร และเชิญพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวารประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หรือพระที่นั่งอนันตสมาคม รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันปิยมหาราช” ซึ่งจะมีพิธีวางพวงมาลา และพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงวางรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศไทย มาจนตราบทุกวันนี้ .