พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ยื่นหนังสือลาออก ระบุมีปัญหาด้านสุขภาพ

0
234

พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยาลุยงานหนัก หลังได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดูงานด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ล่าสุดได้ยื่นหนังสือขอลาออกอย่างเป็นทางการ ด้านนายกเมืองพัทยายันไม่มีปัญหาอื่น ชี้ภาระหนัก ทำมีปัญหาสุขภาพ ระบุพร้อมแต่งตั้งบุคลากรที่มีความสามารถ เข้ามาบริหารงานแทนภายใน 1 ตุลาคม 61 นี้

มีรายงานว่า พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ได้ทำบันทึกข้อความที่ ชบ.52313 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 61 เรื่องขอลาออกจากราชการ โดยระบุว่าประสงค์ขาออกจากราชการส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ซึ่งต่อมา พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้ลงนามอนุญาต ตามหนังสือดังกล่าวในวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันฝ่ายบริหารเมืองพัทยามีรองนายกเมืองพัทยาเพียง 3 ราย คือ นายอภิชาต วีรปาล นายวิเชียร พงษ์พานิช และ นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ เท่านั้น

สำหรับ พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ อดีต ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ได้รับแต่งตั้ง ให้มาดำรงตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยา หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 6/2560 แต่งตั้งนายกเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 60 เพื่อให้การกำหนดนโยบายและความรับผิดชอบ ในการบริหาราชการของเมืองพัทยา เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่นายกเมืองพัทยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โดยได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริการราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 นายกเมืองพัทยา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นรองนายกเมืองพัทยา เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 60 เป็นต้นมา

โดย พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ ในการดำรงตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยา ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านสำนักปลัดเมืองพัทยา ในส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงสำนักการช่าง ในส่วนงานจราจรและขนส่ง และสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทั่งมีการทำบันทึกถึงนายกเมืองพัทยาเพื่อขอลาออกจากราชการดังกล่าว

ด้าน พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับเหตุผลสำคัญที่ พลตำรวจจรีบัณฑิต ขอลากออกจากราชการคงเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นหลัก โดยไม่มีปัญหาอื่นใด ที่ทำให้ไม่สบายใจ เพราะในช่วงแรกที่เชิญมาทำงานนั้น ได้แจ้งไว้แต่แรกแล้วว่าจะขอช่วยงานเพียง 1 ปี เนื่องจากสุขภาพไม่ดีและอายุมาก แต่จนถึงขณะนี้ท่านทำงานมานานกว่า 1 ปีครึ่งแล้ว ท่านจึงขอลาออกไปพักผ่อนและดูแลสุขภาพตัวเอง อย่างไรก็ตาม การลาออกครั้งนี้คงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารแต่อย่างใด แต่ในส่วนฝ่ายบริหารเอง ขณะนี้ก็มีบุคลากรที่มีความสามารถ และเตรียมความพร้อมที่จะให้เข้ามารับหน้าที่และทำงานต่อแล้ว โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 1 ตุลาคม 61 นี้.