พลังชุมชนเขาตาโล และมาบประดู่ ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ และถมถนนที่ชำรุด

0
100
นายสมเกียรติ เดชไพบูรณ์ ประธานชุมชนเขาตาโล นางสุภาพร สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่ อดีตสมาชิกเมืองพัทยา พลังชุมชนเขาตาโลและมาบประดู่ ช่วยกันปรับภูมิทัศน์และถมถนนที่เป็นหลุมภายในอาศมวิเวก
นายสมเกียรติ เดชไพบูรณ์ ประธานชุมชนเขาตาโล นางสุภาพร สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่ อดีตสมาชิกเมืองพัทยา พลังชุมชนเขาตาโลและมาบประดู่ ช่วยกันปรับภูมิทัศน์และถมถนนที่เป็นหลุมภายในอาศมวิเวก

เมื่อ 14 พฤศจิกายน 61 ที่ อาศรมวิเวก ซอยเขาตาโล นายสมเกียรติ เดชไพบูรณ์ ประธานชุมชนเขาตาโล นางสุภาพร สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่ อดีตสมาชิกเมืองพัทยา พร้อมด้วยชาวบ้านพลังชุมชนเขาตาโล และมาบประดู่ และภาคส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกทึบ กวาดใบไม้ และดำเนินการนำดินมาถมถนนที่เป็นหลุม พร้อมปรับพื้นที่ภายในอาศมวิเวก

จากการสนับสนุนการดำเนินงานของ นายพัฒนา  บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่จัดงานบุญกฐิน จึงได้ประสานทางด้านประธานชุมชนเขาตาโล และประธานชุมชนมาบประดู่ ให้นำกำลังชาวบ้านช่วยกันปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการเตรียมงานบุญกฐินที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-11.00 น.จึงอยากจะขอเชิญชวนประชาชนที่จะร่วมบุญกฐิน สามารถเข้าร่วมงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นร่วมกันบูรณะทำนุบำรุงศาสนาสร้างสามัคคีภายในชุมชน.