พระอุปัชชาย์ ร่วมประกอบพิธีบรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ สามเณรจำนวน 48 รูป

0
69

เมื่อ 2 พฤษภาคม 62  ที่ วัดหนองปรือ  เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชน  พร้อมด้วยเหล่าบรรดาญาติโยม พ่อ แม่ ของสามเณรที่ข้าร่วมโครงการ  บรรพชา – อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 1 – 17 พฤษภาคม 62   ต่างเข้าร่วมพิธีบรรพชา  โดยได้เริ่มกิจกรรมดังกล่าวมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 06.00 น.  ทั้งนี้ได้ทางพระอุปัชฌาย์  จะทำการบรรพชาให้รอบละ 3 องค์    โดยมีพระครูพิพิจกิจจารักษ์  เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระครูปลัดสุรชัย  เจ้าคณะตำบลคะเคียนเตี้ย  เป็นกรรมวาจารย์ ,  พระอธิการสุรพันธ์  จากวัดพุทธิวราราม เป็นอนุสาวนาจารย์   ก่อนที่หลังพิธีบรรพชาเสร็จสิ้น  เหล่าบรรดาญาติโยม ได้ทำการร่วมกันถวายบาตรแก่พระภิกษุใหม่  และร่วมถวายภัตราหารเพลตามลำดับ

ก่อนที่ในวันที่ 3 พฤษภาคม  จะร่วมกันตักบาตรพระใหม่  พร้อมถวายเครื่องไทยธรรม  และถวายภัตราหารเพลตามลำดับ  สำหรับโครงการบรรพชา – อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จะได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 17 พฤษภาคม นี้.