พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 7 ราย ในชุมชนสาย สาธารณสุขอำเภอลงพื้นที่ เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

0
366

เมื่อ 15 มีนาคม 61 ที่ชุมชนชุมสาย นายสมพล จิติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิง กัญรภา  มุกดาสนิม ผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่วนควบคุมโรค หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางละมุง เตรียมลงพื้นที่ภายในซอยแตงโม หลังพบมีการแพร่ระบาดของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ดังกล่าว 7 ราย ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ และเป็นตัวเลขที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่กระจายของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งทั้ง  4 หน่วยงานได้ร่วมกันเดินหน้าปูพรมในการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำการสำรวจเชิงรุก และประชาสัมพันธ์ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนชุมสาย

ร.ต.อ.หญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่วนควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขเมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การรายงานตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่พบว่า สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ชุมชนชุมสาย มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นจำนวน 7 ราย ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ หลังได้รับการรายงาน ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคจึงได้รีบประสานหน่วยงานและเครือข่ายหน่วยสอบสวนโรค ในการลงพื้นที่เพื่อตัดตอนวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ด้วยการรณรงค์ควบคุมโรคไข่เลือดออก พร้อมสำรวจเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ ทุกตารางนิ้วในพื้นที่ซอยแตงโม ชุมชนสาย ซึ่งทางทีมงานได้แบ่งชุดสำรวจออกเป็น 3 ชุด เพื่อลงกระจายไปตามพื้นที่ต้นเหตุ และพื้นที่เฝ้าระวัง  พร้อมนำทรายอะเบทไปแจก เพื่อตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย พร้อมพ่นหมอกควันเพื่อตัดวงจรตัวเต็มวัย นอกจากนี้ยังมีการสำรวจตัวเลขผู้ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในคราวเดียวกัน โดยพบว่าประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมลดจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่.