ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตลาดเมืองพัทยา ตรวจสอบความสะอาด มาตรฐานของไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

0
175

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 61 ที่ตลาดแม่ลออ ซอยวัดบุญกัญจนาราม นางบุปผา ส่งสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานของไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน  ซึ่งประกอบไปด้วย เนื้อหมูดินและหมูต้มชิ้น, ไก่ดิบและไก้ต้มสุก, เปิดดิบและเป็ดต้มสุก รวมถึงขนมแข่ง ขนมเทียน และขนมถ้วยฟู ผลไม้ ซึ่งเป็นของจำเป็นที่ใช้ไหว้ บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีน

นางบุปผา ส่งสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคเผยว่า จากการลงพื้นที่ในวันนี้ จะเน้นไปที่ตรวจสอบมาตรฐานความสะอาด ทั้งในส่วนของไก่และหมู นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความสะอาด สดใหม่ ของการนำของไหว้มาจำหน่าย เพื่อตรวจสอบว่าหมูหรือไก่ ที่ต้มมานั้น มีมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งในส่วนของผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อของไหว้ ควรเลือกซื้อร้านที่เป็นร้านประจำ และเลือกร้านที่มีการประกอบการต้มให้เห็นเพื่อแสดงว่าเป็นของที่สดใหม่จริง

นอกจากนี้ ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ก็ยังเข้มในเรื่องของการตรวจสอบราคาของไหว้ทุกประเภท ต้องไม่แพงเกินจริง  หากจะมีการขยับราคาขึ้นบ้างตามกลไลของตลาดก็สามารถทำได้ แต่หากมีการขยับราคาขึ้นจนถึงเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และหากมีการแจ้งมายังฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคก็คงต้องมีการตรวจสอบกันต่อไป โดยพบว่าตลาดแรกที่ทางทีมงานลงพื้นที่สำรวจก็คือตามแม่ลออ พบว่าทางตลาดได้ขอความร่วมมือเหล่าบรรดาพ่อค้า แม่ค้า สวมใส่เสื้อผ้ากี่เผ้า เพื่อเป็นการสร้างกระแสต้อนรับเทศกาลตรุษจีน และสร้างสีสันให้กับตลาด โดยจะทำการใส่ชุดกี่เผ้าจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าไปจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ โดยจากการตรวจสอบผู้ค้าในพื้นที่ตลาดแม่ละออ พบว่าผู้ประกอบการทุกร้าน ปฏิบัติตามกฎระเบียบและตามมาตรฐานที่ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดอย่างชัดเจน ทั้งนี้ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค จะเดินหน้าในการตรวจสอบตลาดอีก 2 แห่ง ก็คือตลาดลานโพธิ์นาเกลือ และตลาดวัดชัยมงคลตามลำดับ