ผู้เข้ารับการอบรมนวดแผนไทยฯ ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมฉลองการเรียนวันสุดท้าย

0
218

เมื่อ 11.30 น. วันที่ 11 เมษายน 62  ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 ในหลักสูตร  นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (นวดตัว 150 ชั่วโมง) และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชม.)  ร่วมรดน้ำขอพร  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา, นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และ นางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562 พร้อมร่วมรำวง เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บชั่วโมงเรียนเป็นวันสุดท้าย.