ผู้อุปถัมภ์กองทุน HGM เปิดเรือยอร์ชส่วนตัว นำเจ้าหน้าที่และเด็กในการดูแลมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ทำกิจกรรมสันทนาการ

0
123

เมื่อ 2 มิถุนายน 2562  ที่  เกาะลิ้น พัทยา  ในวันหยุดสุดสัปดาห์ Mr.Hans Günther Müller ผู้อุปถัมภ์กองทุน HGM ท่านหญิง Princess Iris of Saxony ภริยา ได้พาคณะเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และเด็กๆในศูนย์พักพิงเด็ก และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จำนวน 15 คน ไปลงเรือยอร์ชส่วนตัว เพื่อไปทำกิจกรรมสันทนาการ พักผ่อน ในวันหยุด ในการ ร่องเรือ เล่นน้ำทะเล ที่เกาะลิ้น พัทยา 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดและให้เด็กๆได้เรียนรู้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ Mr.Hans G. Muller และ Princess Iris ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่าง ไอศกรีม และเครื่องดื่ม ให้กับเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้อีกด้วย.