ผู้ว่าฯชลบุรี ลงพื้นที่สำรวจต้นราชพฤกษ์ เพื่อนำมาทำเสาหลักเมือง

0
144

เมื่อ 15 พฤษภาคม 61 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปสำรวจต้นไม้ ที่จะนำมาจัดทำเสาหลักเมือง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นหลักชัยยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างความรักความสามัคคี ของประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี โดยใช้สมญานามว่า “ศาลหลักเมืองชลบุรี เทพเจ้าแห่งอาณาจักรทะเลตะวันออก” ซึ่งจังหวัดชลบุรี ได้ใช้สถานที่ก่อสร้างบริเวณทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 200 ล้านบาท

นายภัครธรณ์ เทียนไชย สำหรับการเดินทางไปอำเภอพนัสนิคม เพื่อสำรวจต้นราชพฤกษ์ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้ของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะ จากการสำรวจแล้ว เป็นที่พอใจ.