ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสูงอายุ เดินหน้ารับประเป๋ายาสร้างพฤติกรรมการรับประทานยาตรงเวลา

0
242

เมื่อ 18 กรกฎาคม 60 ณ ที่ทำการชุมชนหนองปรือ 2 กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมโครงการรักและห่วงใยใส่ใจผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาง อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาบประชัน จัดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  ที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มาย ชัยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยเรื้องรัง จำเป็นจะต้องทานยาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการดูแลสุขภาพด้วยการทานยาให้สม่ำเสมอ และตรงตามที่แพทย์สั่ง ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีลูกหลาน หรือคนดูแลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ก็อาจจะไม่มีปัญหา แต่สำหรับผู้ป่วยที่ลูกหลานอยู่แค่เฉพาะช่วงเช้า จากนั้นต้องออกไปทำงาน ทิ้งให้ผู้ป่วยอยู่เพียงลำพัง ก็อาจได้รับผลกระทบ ในเรื่องของการรับประทานยาที่อาจจะไม่ตรงตามที่แพทย์สั่ง อาจเกิดอาการลืมทานยา ดังนั้นกระเป๋ายาบอกโรค ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตือนผู้ป่วย ให้สามารถรับประทานยาได้ตรงตามที่แพทย์สั่ง ซึ่งบุตรหลาน หรือผู้ดูแลสามารถที่จะจัดยาใส่ให้ตรงตามช่องเวลาในการทานยาแก่ผู้ป่วย จากนั้นผู้ป่วยก็สามารถทานยาที่จัดเอาไว้ได้ง่ายและถูกต้อง ตรงตามที่แพทย์สั่งอีกด้วย ซึ่งกระเป๋ายาใบนี้ ถือเป็นนวัตกรรมที่สำคัญที่ได้จากการศึกษาไปดูงาน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ต่างจังหวัด  จากนั้นทางคณะกรรมการได้นำมาจัดทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่อย่างสูงสุดต่อไป  และพบว่ามีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับกระเป๋าบอกโรคกันอย่างเนืองแน่น.