ผู้ประกอบการเขตปลอดจอมเทียน ร่วมเมืองพัทยา รณรงค์ทำความสะอาดชายหาด เดินหน้าเคลื่อนมาตรการชายหาดปลอดบุหรี่

0
174

เมื่อ 2 เมษายน 61 ที่บริเวณเขตปลอดดงตาล ชายหาดจอมเทียน นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนชายหาดปลอดบุหรี่ ที่ทางเมืองพัทยาได้เดินหน้าผลักดันให้เป็นชายหาดปลอดบุหรี่ และเป็นพื้นที่นำร่องของเมืองพัทยา โดยมี นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษาชมรมนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน นำผู้ประกอบการชายหาดจอมเทียนเขตปลอดเข้าร่วมกิจกรรม

ตามที่ผู้ประกอบการร่มเตียงส่วนใหญ่ เห็นด้วยที่มีการประกาศพื้นที่ชายหาดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยว ปริมาณก้นบุหรี่ในพื้นที่ชายหาดลดลง ทำให้ชายหาดมีอากาศที่บริสุทธิ์ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปัจจุบันผู้ประกอบการได้แจ้งว่า หลังมีมาตรการนี้ นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ลดลง ยังคงมีการใช้บริการร่มเตียงเต็มตลอด เนื่องจากเมืองพัทยาได้จัดโซนสำหรับสูบบุหรี่ไว้สำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่ในบริเวณชายหาดไว้ด้วย ซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวจะมีเข้ามาเพิ่มขึ้น เพราะทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นกระแสเกิดการตอบรับในชายหาดอื่นๆ

โดยที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้รับกระแสตอบรับ การขับเคลื่อนมาตรการชายหาดเป็นเขตปลอดบุหรี่ และไร้หนู จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพลังมวลชนต่างๆ เป็นอย่างดีหลายกิจกรรม อาทิ เทศกิจเมืองพัทยา ร่วมกับกลุ่มชมรมนวดจอมเทียน และผู้ประกอบการร่มเตียง ทำการประชุมขับเคลื่อนมาตรการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งการรักษาความสะอาดบริเวณชายหาด ไม่ให้เป็นแหล่งพาหะนำโรค เช่น หนู ซึ่งเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกคนถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อผู้สูบบุหรี่และบุคคลข้างเคียง

ดังนั้นเพื่อเป็นการตอกย้ำการประกาศพื้นที่ชายหาดปบอดบุหรี่ ทางเจ้าหนาที่เทศกิจ รวมถึงผู้ประกอบการเขตปลอดฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดชายหาด ด้วยการนำกระบะทรายออกมาร่อนเพื่อเก็บขยะออกจากบริเวณผิวทราย โดยพบว่าต่างพร้อมใจกันทำความสะอาดพื้นทรายกันตลอดแนวหาด ซึ่งสิ่งที่พบมากก็คือเม็ดลูกสน ที่หล่นมาจากต้นเป็นจำนวนมาก ส่วนก้อนบุหรี่เรียกว่าแทบจะไม่มีเลย ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ของการเริ่มต้นชายหาดปลอดบุหรี่ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก.