ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบ เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง 5 ลำ เข้าประจำการหน่วยรบ เสริมเขี้ยวเล็บ

0
120

“บิ๊กลือ” ผู้นำทัพเรือ ส่งเรือตรวจการณ์ชายฝั่งสมรรถนะสูง 5 ลำ เข้าประจำการหน่วยรบ สนองภารกิจรักษาอธิปไตยชาติ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และถวายความปลอดภัยแด่ พระบรมวงศานุวงศ์

เมื่อ 09.09 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 61  พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.270 – ต.274 จำนวน 5 ลำ จาก บริษัท มาร์ซัน จำกัด พร้อมส่งมอบการดูแลให้กับ พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เพื่อเข้าประจำการยังหน่วยกำลังรบทางเรือ สังกัด กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ที่มี พลเรือตรี อนุชา เอี่ยมสุโร เป็นผู้บัญชาการฯ ณ ท่าเรือหมายเลข 5 ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงในหน่วยกำลังรบทางเรือ และกำลังพลประจำเรือทั้ง 5 ลำ ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี พระครูทัศนีย์คุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ และเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานสงฆ์ สวดชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

พลเรือเอก ลือชัย กล่าวว่า กองทัพเรือ ได้ดำเนินยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ พ.ศ.2551-2560 ในการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง เสริมเขี้ยวเล็บให้กับกองทัพ และทดแทนเรือที่ปลดระวาง จำนวน 23 ลำ ในปี พ.ศ.2556 – 2560 ได้ต่อเรือแล้วเสร็จ สัญญาว่าจ้างโดย บริษัท มาร์ซัน จำกัด และนำเข้าประจำการในกองทัพเรือแล้ว 18 ลำ เพื่อใช้ในภารกิจตรวจการณ์ชายฝั่ง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และรักษาอธิปไตยของชาติให้มั่นคง ในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตลอดจนดำเนินภารกิจในการถวายความปลอดภัย แด่พระบรมวงศานุวงศ์ คุ้มครองเรือประมง-เรือพาณิชย์ และรักษากฎหมายในทะเล ตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพเรือ

สำหรับ คุณลักษณะของเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง เป็นเรือที่มีความเร็วสูง สามารถปฏิบัติการรบ ตรวจจับ ติดตาม พิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ สามารถป้องกันตนเองจากเรือผิวน้ำ และอากาศยานข้าศึก ได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจำเรือ และสามารถปฏิบัติการต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงไม่น้อยกว่า 24 ชม. นอกจากนี้ สามารถตรวจค้นเรือต้องสงสัย ค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สำหรับสมรรถนะ และอาวุธยุทโธปกรณ์ประจำเรือ โดยเรือระวางขับน้ำเต็มที่ประมาณ 49 ตัน มีความยาวตลอดลำ 21.40 เมตร กว้าง 5.56 เมตร ความลึกของเรือ 3.15 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 นอต ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 350 ไมล์ทะเล มีกำลังพลประจำเรือ 9 นาย และมีอาวุธปืนหลักติดตั้งหัวเรือ เป็นปืนกลขนาด 20 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนรองขนาด 0.50 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก เครื่องยิงลูกระเบิด 81 มิลลิเมตร ร่วมแกนจำนวน 1 แท่น ติดตั้งท้ายเรือ ซึ่งนับเป็นเรือที่มีสมรรถนะสูง ในการปฏิบัติภารกิจในทะเลอย่างแท้จริง.