ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบนโยบาย 7 หน่วยขึ้นตรงพื้นที่สัตหีบ “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน”

0
89

เมื่อ 9 ตุลาคม 60 พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 52 พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ พร้อมตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ โดยมี พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำผู้บัญชาการ 6 หน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ 1 ,หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ,หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ,ฐานทัพเรือสัตหีบ ,อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช และกรมสรรพาวุธทหารเรือ พร้อมคณะทำงาน ข้าราชการ และทหาร แถวให้การต้อนรับและรับฟังโอวาท ณ หน้ากองบัญชาการ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบนโยบายแก่กำลังพลมุ่ง “เสริมสร้างความชำนาญ สู่ความเป็นสากล” และ “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน” เป็นแนวทางเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ พ.ศ.2567 ที่ว่า “กองทัพเรือ เป็นหน่วยความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” ให้เป็นที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจของประชาชน อันเป็นการสานต่อนโยบายของ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 51 ที่วางรากฐานของทหารเรือสู่การเป็นมืออาชีพ “Professional Navy” พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนาย ได้ถือปฏิบัติดำเนินตามนโยบายแบบแผนที่วางไว้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนำพากองทัพเรือ สู่ความเจริญก้าวหน้าสืบไป.