ผู้บริหารเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมทะเลแหลมบาลีฮาย

0
38

เมื่อ 31 มกราคม 63 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทะเลแหลมบาลีฮาย เพื่อเป็นจุดเช็คอิน ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ เมืองพัทยาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ดูแล รักษา คุ้มครอง ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งเมืองพัทยาได้ตรวจพบว่าบริเวณริมทะเลแหลมบาลีฮาย มีผู้ประกอบการบุกรุกเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว และได้มีการเจรจาให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ทั้งหมดออกไปเรียบร้อยแล้ว ในการนี้เมืองพัทยาได้รับความอนุเคราะห์จากสวนนงนุชพัทยา มาออกแบบและสนับสนุนต้นไม้ ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้สวยงาม ร่มรื่น เพื่อให้เป็นจุดเช็คอินของเมืองพัทยา ในยามเย็นก่อนพระอาทิตย์อัสดง หนุนการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ปอดแห่งใหม่ไม่ไกลเมือง จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าได้มีดำเนินการในส่วนของการปูตัวหนอน พร้อมทั้งนำต้นตาล จำนวน 59 ต้น มาปลูกในบริเวณนี้ ซึ่งต้นตาลเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับชายทะเล ดูแลรักษาง่าย อีกทั้งยังไม่บดบังทัศนียภาพอื่น ๆ อีกด้วย

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สวยที่สุด สามารถชมวิว ชมพระอาทิตย์ตก รวมไปถึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะล้านได้อีกด้วย และเมื่อแล้วเสร็จสถานที่นี้จะเป็นจุดพักผ่อนอีกแห่งใหม่ของเมืองพัทยา พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป.