ผู้บริหารเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบตะกอนสีดำที่ลอยอยู่ในคลองพัทยาใต้ เบื้องต้นให้ดำเนินการแก้ไข

0
1852

เมื่อ 7 สิงหาคม 62  นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ บริเวณคลองพัทยาใต้ ซอย 16 หลังมีฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยา ส่งผลให้น้ำเสียที่อยู่ในลำคลอง เกิดมีตะกอนสีดำขุ่นลอยขึ้นตลอดแนวคลอง โดยมี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานที่ปรึกษาเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สำนักการช่างสุขาภิบาล ร่วมลงพื้นที่  

สืบเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนว่า มีตะกอนสีดำขุ่นลอยขึ้นตลอดแนวคลองพัทยาใต้ ซอย 16 ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ซึ่งอาจส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาเสียหายได้ ผู้บริหารเมืองพัทยาจึงได้ลงตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บน้ำ เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำ หาค่า BOD (ค่าความสกปรก) ว่าน้ำเสียอยู่ในระดับใด โดยเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข โดยติดตั้งตาข่ายดักจับขยะ ตะกอนและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ตั้งแต่ต้นทางและปลายทาง พร้อมเก็บขยะในคลอง ซึ่งคาดว่าตะกอนที่ลอยขึ้นมาบนพื้นผิวน้ำนั้น อาจเกิดจากตะกอนที่ติดอยู่กับพื้นท่อบ่อพัก ในช่วงที่พัทยายังไม่เกิดฝนตก พอมีฝนตกทำให้ตะกอนลอยขึ้นมาบนพื้นผิวน้ำ ทั้งนี้ต้องรอผลคุณภาพน้ำที่นำไปตรวจสอบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ตรงจุดต่อไป.