ผู้บริหารเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจปรับภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ให้สมพระเกียรติ

0
95

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 26 มีนาคม 62  นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นสำรวจเพื่อออกแบบอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ชายหาดพัทยา โดยมี นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายณัฐพงษ์ แสนทวีสุข รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้างฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

เมืองพัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งสีสันที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้ในทุกรูปแบบ  ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก   ประกอบกับปัจจุบันมีจำนวนนักท่องเที่ยวและประชาชน เดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดพัทยาเป็นจำนวนมาก โดยนั่งพักผ่อนริมชายหาด และตามจุดต่างๆ ของชายหาดพัทยา

และอีกหนึ่งจุดบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมักจะนั่งพักผ่อนชมวิว โดยไม่ทราบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ที่ทรงร่วมแข่งขันกีฬาสากลระดับชาติ คือ ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ปัจจุบันคือ กีฬาซีเกมส์) ครั้งที่ 4 ดังนั้นเพื่อให้สถานที่ดังกล่าวสวยงามสมพระเกียรติ และตามนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปีให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมยุคใหม่ จึงได้มอบหมายให้นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจออกแบบปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เหมาะสมและสมพระเกียรติ โดยมอบหมายให้นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้ดูแลอนุสรณ์สถานแห่งนี้ พร้อมมอบหมายให้สำนักการช่าง ออกแบบอนุสรณ์สถานฯ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ทำรั้วรอบขอบชิด ยกระดับพื้นให้สง่าสมพระเกียรติ ทั้งนี้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อประชุมหารือการออกแบบต่อไป และในเวลาต่อมาคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ใต้สะพานต่างระดับ ข้ามแยกถนนทัพพระยา เพื่อปรับปรุงให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนและเยาวชน ในรูปแบบสปอร์ตสตรีท ตลอดแนวใต้สะพาน โดยมอบหมายให้สำนักการช่างออกแบบและเสนอตามขั้นตอนต่อไป.