ผู้บริหารเมืองพัทยา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนเลียบทางรถไฟ หลังวัดธรรมสามัคคีและหลังตลาดน้ำสี่ภาค

0
221

เมื่อ 10 ตุลาคม 61 ที่ บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ช่วงหลังวัดธรรมสามัคคี  และอีกจุดหนึ่งช่วงหลังตลาดน้ำสี่ภาค โดยมี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ พร้อมด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาล และส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจจุดน้ำท่วมขังดังกล่าว ตามนโยบายเร่งด่วนของนายกเมืองพัทยา เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน

ทั้งนี้บริเวณจุดดังกล่าว เป็นช่วงเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือ กับเมืองพัทยา เมื่อมีฝนตกหนัก น้ำจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ ทำให้มีน้ำขังบริเวณนี้ในปริมาณมาก และไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงที ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา นำรถแม็คโครขุดลอกร่องระบายน้ำตลอดแนว พร้อมตัดหญ้าริมทาง เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล และ โครงการถนนเลียบทางรถไฟ ฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 ซึ่งโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล ขณะนี้เมืองพัทยาได้ว่างจ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า ค็อตเฟอร์ จำกัด เป็นบริษัทผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการติดตั้งสถานีสูบน้ำ โดยติดตั้งปั๊มสูบขนาด 0.75 คิว/วินาที จำนวน 6 ตัว พร้อมบ่อบำบัดขนาด 5,400 คิว/ลูกบาศก์เมตร เพื่อพักน้ำฝน ส่งต่อสถานีสูบน้ำห้วยใหญ่ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 ได้เสนอขอรับงบประมาณจาก EEC ซึ่งเป็นงบกลางของรัฐบาลประจำปี 2560 จำนวน 665 ล้านบาท เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าว ได้นำเสนอไปให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการสำรวจ ออกแบบใหม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างค่อนข้างสูงมาก

ทางด้าน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้แสดงความเป็นห่วง ในเรื่องปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยา เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา  จึงต้องมีการจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างเร่งด่วน จึงได้ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอนำโครงการดังกล่าวที่เมืองพัทยาได้ออกแบบก่อสร้างไว้ และได้รับงบประมาณจาก EEC ไปเรียบร้อยแล้ว กลับคืนมาให้เมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อจะได้เร่งรัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว   และระหว่างที่รอหน่วยงานจากส่วนกลางพิจารณาอนุมัติ ให้โครงการดังกล่าวกลับคืนให้เมืองพัทยาตามเดิม นายกเมืองพัทยา ได้สั่งการให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมการปรับแก้ไขรายละเอียดรูปแบบ ให้พร้อมที่จะดำเนินจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เพื่อดำเนินการติดตั้งสถานีสูบน้ำ เพื่อติดตั้งปั๊มสูบขนาด 1.50 คิว/วินาที จำนวน 8 ตัว พร้อมบ่อบำบัดขนาด 12,000 คิว/ลูกบาศก์เมตร เพื่อพักน้ำฝน ส่งต่อแยกเป็นสองทาง คือ ส่งต่อสถานีสูบน้ำคลองนาเกลือ และสถานีสูบน้ำคลองเสือแผ้ว เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องตามดูกันต่อไปว่าโครงการเร่งด่วนดังกล่าวของเมืองพัทยา จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตรงช่วงบริเวณดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด.