ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมตลาดวัฒนธรรม “ตลาดเพลาชาย” แลนด์มาร์กแห่งใหม่เมืองพัทยา

0
139

เมื่อ 14 กันยายน 62  ที่  ตลาดเพลาชาย ต.ห้วยใหญ่   สวนสาธารณะบ้านหัวหนอง  ชากแง้ว นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดวัฒนธรรมชุมชน “ตลาดเพลาชาย” โดยมี นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่  กล่าวถึงความเป็นมา  และให้การต้อนรับ ซึ่งมีภาคส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น  รวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง 

การลงพื้นที่ครั้งนี้  เพื่อติดตามการดำเนินงาน และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา และวางแผนการขับเคลื่อนงานการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล โดยใช้วัฒนธรรมมาเป็นตัวเชื่อมโยง ให้เกิดมูลค่าสร้างรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งตลาดดังกล่าวก็ถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองพัทยา ที่มีความสวยงามและโดดเด่น  โดยพ่อค้าแม่ค้า มีการแต่งกายชุดไทย นุ่งโจงกะเบน ห่มผ้าสไบ  และการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และภาชนะในรูปแบบชาวไทยโบราณ มีการใช้ใบตอง  เครื่องปั้นดินเผา ในการจำหน่ายอาหารแบบดั้งเดิม   โดยมีอาหารไทยโบราณ ต่างๆ รวมไปถึงขนมหวาน  สินค้าแฮนด์เมด ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มรื่นติดคลองน้ำ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย โดยตลาดจะเปิดทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 21.00 น.