ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี สร้าง กุศลร่วมกันไถ่ชีวิตโคกระบือ

0
360

เมื่อ15.00 น.วันที่ 6 พฤศจิกายน 60 ที่โรงฆ่าสัตว์ ต.หนองปรือ อ.บางะมุง จ.ชลบุรี พ.ต.อ.ทรงโปรด สิริสุขะ ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี พ.ต.ท.นครัฐ ปริปุณนานนท์ และ พ.ต.ท.ธวัชชัย หนองบัว รองผู้กำกับฯ นำตัวแทนข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ชลบุรี ร่วมกันไถ่ชีวิตโค ซึ่งเจ้าของกำลังจะนำไปส่งขายไปยังโรงฆ่าสัตว์จำนวน 2 ตัว การไถ่ชีวิตโคกระบือครั้งนี้เป็นการช่วยชีวิตของโคกระบือให้มีชีวิตต่อไป ก่อนที่จะนำไปมอบให้กับคนยากจนได้เลี้ยงและใช้ประโยชน์ ตามโครงการคุณธรรมนำชีวิต ของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

การนำโครงการคุณธรรมนำชีวิต มาใช้เพื่อการช่วยเหลือชีวิตโคกระบือ นับว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับชีวิตของครอบครัวข่าราชการตำรวจ ตม.จว ชลบุรี และยังได้สร้างเสริมจิตใจให้กับข้าราชดารตำรวจได้มีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อผู้ที่กำลังเดือดร้อน หรือทุกข์ยากอีกด้วย จึงเท่ากับการสร้างเสริมจิตใจให้มีการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่  ที่หน่วยงานบริการประชาชน และชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อราชการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สมกับเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจไทย ดังกล่าว.