ผู้การฯ ชลบุรี เน้นตำรวจ เข้มบ่อนการพนัน และสถานบริการเปิดเกินเวลา

0
188
พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผบก.ภ.จว.ชลบุรี วีดิโอคอนเฟอร์เรนท์ 23 สถานีตำรวจเมืองชลบุรี เน้นจับกุมบ่อนการพนัน สถานบริการเปิดเกินเวลา ให้บริการบารากู่ เงินกู้นอกระบบและตั้งด่านตรวจเมา-ฉี่ม่วง พร้อม ย้ำให้ทำงานอย่างเคร่งครัด
พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผบก.ภ.จว.ชลบุรี วีดิโอคอนเฟอร์เรนท์ 23 สถานีตำรวจเมืองชลบุรี เน้นจับกุมบ่อนการพนัน สถานบริการเปิดเกินเวลา ให้บริการบารากู่ เงินกู้นอกระบบและตั้งด่านตรวจเมา-ฉี่ม่วง พร้อม ย้ำให้ทำงานอย่างเคร่งครัด

เมื่อ 24 เมษายน 61 พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เป็นประธานประชุมชี้แจงคำสั่งด่วนให้กับ 23 สถานีตำรวจภูธรในสังกัดจังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าสถานี รวมถึงตัวแทนหัวหน้าสถานีแต่ละโรงพักเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ จาก ศปก.ภ.จว.ชลบุรี  ทั้งนี้ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ได้ระบุว่า เนื่องด้วยมีคำสั่งมาจากสำนักงานตำรวจภูธรภาค 2 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีทุกโรงพักออกทำการกวาดล้าง และจับกุมบ่อนการพนันทุกชนิด รวมทั้งการพนันออนไลน์ รวมสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการเกินกว่ากฎหมายระบุและการตรวจสอบไม่ให้มีการให้บริการบารากู่ภายในสถานประกอบการ

นอกจากนี้ ยังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดออกทำการป้องกัน และปราบปรามกลุ่มเครือข่ายเงินกู้นอกระบบ โดยเน้นย้ำไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องดังกล่าว ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด รวมถึงการออกทำการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับเงิน โดยให้ทำรายงานผลการปฏิบิตงานเสนอมายังผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานระดับสูงต่อไป ทั้งนี้หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือปล่อยละละเลยในคำสั่งดังกล่าว จนมีหน่วยงานอื่นเข้ามาจับกุมผู้กระทำผิดได้ จะถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดฐานปล่อยปละละเลยคำสั่งดังกล่าวต่อไปด้วยเช่นกัน.