ผลตัดสิน The Best Popular vote การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 60 ปี การท่องเที่ยวเมืองพัทยา

0
151

เมืองพัทยาได้ประกาศให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี ของการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เมื่อวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 62 ซึ่งมีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 92 ชิ้นงาน ซึ่งแต่ละผลงานถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพทุกชิ้นงาน และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 62 ที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกผลงานฯ โดยประกาศผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 5 รางวัล และนำไปเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการโหวต เพื่อเลือกรางวัล The Best Popular vote ผ่านหน้าแฟนเพจ PR PATAYA โดยเปิดรับการโหวตผ่านทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ (Page) prpattaya เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 21 พฤษภาคม 2562 แลการปิดการโหวตเมื่อเวลา 23.59 น. โดยกดไลท์ ได้รับ 1 คะแนน , กดว้าว ได้รับ 2 คะแนน และกดหัวใจได้รับ 3 คะแนน

สำหรับผลคะแนนการโหวต มีดังนี้
1. นายธานี เหมือนนุช รวมคะแนน 4,683 คะแนน แบ่งเป็น กดไลท์ 534 กดว้าว 42 และกดหัวใจ 4,098 คะแนน ได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 60,000 บาท
2. นายสุรัตน์ ชื่นตา รวมคะแนน 2,828 คะแนน แบ่งเป็น กดไลท์ 534 กดว้าว 42 และกดหัวใจ 4,098 คะแนน ได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 10,000 บาท
3. นายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล รวมคะแนน 2,574 คะแนน แบ่งเป็น กดไลท์ 429 กดว้าว 54 และกดหัวใจ 2,091 คะแนน ได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 10,000 บาท
4. บำรุง อิศรกุล รวมคะแนน 271 คะแนน แบ่งเป็น กดไลท์ 83 กดว้าว 26 และกดหัวใจ 162 คะแนน ได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 10,000 บาท
5. นายกิติศักดิ์ ต่อเชื้อ รวมคะแนน 231 คะแนน แบ่งเป็น กดไลท์ 89 กดว้าว 16 และกดหัวใจ 108 คะแนน ได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 10,000 บาท
สำหรับผลงานที่ชนะการประกวด เมืองพัทยาจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในการครบรอบ 60 ปี ของการเป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวต่อไป.