ผบ.หน่วยรบต่อสู้อากาศยาน เตรียมความพร้อมกำลังพล รับมือภัยธรรมชาติ เคียงข้างประชาชน

0
160

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 60 พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ในการรับมือต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคง และรับมือต่อสถานการณ์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุก ๆ ด้าน ตลอดจน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลหน่วย โดยมี นาวาเอก สรวุท ชวนะ ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ประจำหน่วย แถวรับการตรวจ พร้อมรับมอบนโนบาย นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ

ในโอกาสนี้ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ได้ทำการสาธิตการต่อสู้อากาศยานป้องกันภัยทางอากาศ โดยใช้อาวุธประจำหน่วย ประกอบด้วย ปืนต่อสู้อากาศยาน ปตอ.40/70 มม.จำนวน 2 แท่น เครื่องควบคุมการยิง คคย.702 จำนวน 1 แท่น และอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18 จำนวน 1 แท่น ทำลายข้าศึกจากภาพพื้นสู่อากาศ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมรบ หากเกิดภาวะสงครามขึ้นจริง

พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ถือเป็นหน่วยกำลังรบหลักภาคพื้น ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ปกป้องภัยทางอากาศ รวมถึงปกป้องฐานที่ตั้งสำคัญภายในประเทศ ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งทะเลและด้านอ่าวไทย อาทิ ท่าเรือปากน้ำระนอง ฐานทัพเรือพังงา ชายฝั่งภูเก็ต ท่าเรือกระบี่ โรงไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซขนอม โรงไฟฟ้าจะนะ ท่าเรือปัตตานี และสนับสนุนทัพเรือภาคที่ 2 และใกล้เคียง ตามแผนป้องกันประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ

พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนาย จะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมรบ และรับมือกับภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ให้สมดั่งวิสัยทัศน์ของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า “ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน” และวิสัยทัศน์ของหน่วยที่ว่า “กรม สอ.2 จะเป็นผู้นำด้านการต่อสู้อากาศยานของกองทัพเรือ”

โดยในปัจจุบัน กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 มีหน่วยในความดูแล 3 กองพัน ประกอบด้วย กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 21 ,22 และ 23 มีประอาวุธประจำหน่วย คือ ปืนต่อสู้อากาศยาน ปตอ.37 มม. ปืนต่อสู้อากาศยาน ปตอ.40/70 มม. และอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18 ซึ่งถือเป็นเขี้ยวเล็บที่ทรงอานุภาพของหน่วย ในการมีไว้ป้องกันภัยทางอากาศ.