ผบ.สอ.รฝ. ตรวจความพร้อม กองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ

0
214

เมื่อ 22 พฤษภาคม 62 ที่ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ตรวจความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ของกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ในส่วนของ สอ.รฝ. เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562

พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ในฐานะผู้บัญชาการกำลังรบต่อสู้อากาศยาน และผู้บัญชาการควบคุมกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) เผยว่า   กองพันฯ มีภารกิจในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การเคลื่อนย้าย/อพยพผู้ประสบภัยบนฝั่ง การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย ศูนย์พักพิงชั่วคราว และ ให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ นับได้ว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพเรือ ที่ต้องดำรงไว้โดยเฉพาะขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือจากทะเล ซึ่งเป็นขีดความสามารถที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถกระทำได้ ที่จะต้องธำรงคงไว้ดั่งคำที่ว่า “กองทัพเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน”