ผบ.ทร. เปิดฝึกกองทัพเรือ สถาปนาความมั่นคง เสริมขีดความสามารถกำลังรบ

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 63 ที่ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2563 โดยมี พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกฯ นำผู้บังคับบัญชาระดับสูง กำลังหน่วยรบที่เข้าร่วมการฝึก และยุทโธปกรณ์ แถวรับฟังโอวาท และรับการตรวจความพร้อม เตรียมเข้าสู่ภารกิจการฝึกภายใต้แนวคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” ระหว่างวันที่ 11 – 27 มีนาคม 63  ในการนี้ หน่วยกำลังรับของกองทัพเรือ ได้สาธิตการปฏิบัติทางทหาร จำลองสถานการณ์ ยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก การยิงอาวุธ เข้าทำลายเป้าหมายข้าศึก โดยประกอบกำลังจาก ทัพเรือภาคที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ กล่าวว่า การฝึกครั้งนี้ เป็นการฝึกครั้งสำคัญ ที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือ นับเป็นการฝึกรบในทุกมิติ ที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งด้าน องค์บุคคล ภายใต้การมีจิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ สมเป็นชายชาติทหารของกองทัพเรือ องค์วัตถุ จะต้องมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี ให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  และองค์ยุทธวิธี จะต้องเป็นไปตามแนวทางของกองทัพเรือ ภายใต้การมีจิตวิญญาณของเป็นชาวเรือ ที่มีความรักในสถาบันของชาติ บนรากฐานของความสามัคคี ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของภารกิจ โดยการฝึกจะนำมาซึ่งความชำนาญ นำไปสู่การเป็นนักรบทางเรือที่มีศักยภาพ เป็นกองทัพที่แข็งแกร่ง พร้อมปกป้องเอกราชและสถาบันของชาติ ให้มั่นคงสืบไป สำหรับ แนวการฝึกในปีนี้ จะเป็นการบูรณการร่วมของหน่วยกำลังรบ ในการวางแผนทางทหาร ฝึกจำลองยุทธ์ NWTS ภายใต้สถานการณ์ต่อเนื่อง 24 ชม. การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ทดสอบความพร้อมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ โดยสมมุติสถานการณ์เกิดพายุใต้ฝุ่นในพื้นที่อ่าวไทย  นอกจากนั้น ยังมีการฝึกในหัวข้ออื่น ๆ อาทิ การฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี การฝึกยิงตอร์ปิโด การฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน การฝึกเป็นหน่วยกรมผสมของกองพลนาวิกโยธิน การฝึกเป็นหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่และการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี การฝึกปฏิบัติการร่วมทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 และทัพเรือภาคที่ 3 เป็นต้น.