ผบ.ทร.เปิดการฝึกกองทัพเรือ พัฒนาขีดความสารถกำลังรบ ประจำปี 2562

0
104

 

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 62   พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ณ ดาดฟ้า เรือหลวงอ่างทอง ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ผู้อำนวยการฝึกฯ นำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บังการหน่วยขึ้นตรง กำลังรบ และยุทโธปกรณ์จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ แถวรับฟังโอวาทตรวจความพร้อม เดินหน้าสู่ภารกิจการฝึกตามแนวคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น”

                ในการนี้ ได้มีการสาธิตการรบ จำลองสถานการณ์ ยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในการเข้าทำลายเป้าหมายข้าศึก และลำเลียงคนเจ็บโดยเฮลิคอปเตอร์ โดยประกอบกำลังจาก ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)

                        พลเรือเอก ลือชัย กล่าวว่า การฝึกกองทัพเรือ ได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณการการฝึกภายในกองทัพเรือ ด้วยการนำขีดความสามารถปฏิบัติการรบทางเรือ และตามสาขาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์บูรณการร่วมกัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์เดียวกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาการวางแผนทางทหาร การทดสอบการใช้กำลังอำนวยการยุทธ์ ในสถานการณ์ภาวะความขัดแย้งระดับปานกลาง-ระดับสูง และทดสอบขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ  มีห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 11 มีนาคม- 17 พฤษภาคม 62

                ส่วนแผนการฝึกนั้น แบ่งเป็นการฝึกวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต ระหว่าง 11-28 มีนาคม ฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล บูรณการร่วม 3 เหล่าทัพ ระหว่าง 29 มีนาคม-17 เมษายน ฝึกร่วมระหว่างเรือและอากาศยานของกองทัพอากาศ พื้นที่ฝีกฝั่งทะเลอันดามัน จ.พังงา ระหว่าง 4-7 เมษายน ฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณเขาหน้ายักษ์ จ.พังงา ระหว่าง 3-7 เมษายน ฝึกจุดทุ่นระเบิดปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน และฝึกยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน จ.พังงา ระหว่าง 6-7 เมษายน และฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง บูรณการร่วม 3 เหล่าทัพ พื้นที่สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี ระหว่าง 13-17 พฤษภาคม 62