ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ นำจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” สนองพระราโชบาย บำเพ็ญประโยชน์สังคม

0
253

เมื่อ 26 เมษายน 62 พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นำผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ กำลังพล และประชาชนจิตอาสาชาวอำเภอสัตหีบ จำนวนเกือบ 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ และเทน้ำ EM บำบัดน้ำเสีย บริเวณโดยรอบ สวนกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

                ทั้งนี้ การหลอมรวมจิตใจ ของเหล่าทหารเรือ และพี่น้องชาวอำเภอสัตหีบ เพื่อสนองพระราชปณิธาน ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจน เป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคี และความจงรักภักดี อันมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์.