ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.หนองปรือ ลอกคลองระบายน้ำ เพื่อรองรับการระบายน้ำ

0
188
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองปรือ ลอกคลองระบายน้ำ ซอยหนองหิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองปรือ ลอกคลองระบายน้ำ ซอยหนองหิน

เมื่อ 24 ตุลาคม ที่บริเวณ ซอยหนองหิน นายบรรจง  คุ้มบุ่งค้า หน.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่คลองบริเวณดังกล่าว รวมไปถึงคลองในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ ที่มีสิ่งปฏิกูลและมีป่าหญ้ารกทึบ  เพื่อดำเนินการขุดลองคลองระบายน้ำ  ขยายพื้นที่การระบายน้ำให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับการระบายน้ำที่ดีขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะมีกระแสฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง และในบางพื้นที่  ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ขังและรอการระบาย