ปัญหาไข้เลือดออกยังคงแพร่ระบาด สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ออกดำเนินการรณรงค์ เน้นการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

0
78

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 61  ที่ ตลาดใหม่นาเกลือ เจ้าหน้าที่จากสำนักสาธารณสุข เมืองพัทยา  ลงพื้นที่ ดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชน และออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย หลังจากที่ยังคงพบว่ายังมีการแพร่ระบาดโรคไข้เลือกออกในพื้นที่ แม้จะเป็นช่วยปลายฤดูฝนก็ตาม  โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นการรณรงค์เรื่องของตัดวงจรการเจริญเติบโตของยุงลาย อันเป็นการลดปริมาณของยุง ไม่ให้มีโอกาสแพร่จำนวน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในวงกว้าง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ปัจจุบันจะไม่มุ่งเน้นให้มีการกำจัดยุงด้วยวิธีพ่นควัน เนื่องจากเป็นวิธีที่แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ใช่วิธีลดจำนวนประชากรยุงที่ถูกต้อง โดยจากผลสำรวจก็ยังพบอีกว่า วิธีการพ่นควันลงภายในท่อน้ำ ไม่สามารถหยุดปัญหาไข้เลือดออกได้จริง เพราะยุงส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ภายในท่อน้ำทิ้งจะเป็นยุงรำคาญ ซึ่งไม่ใช่พาหะของโรคไข้เลือดออก

นอกจากนี้ยังได้นำทรายอะเบท ออกแจกจ่ายแก่ประชาชนฟรี พร้อมกับเดินเท้าสำรวจจำนวนลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนประชาชน หากพบก็จะใส่ทรายอะเบทลงตามจานรองกระทางต้นไม้ หรืออ่างน้ำที่ตั้งอยู่ตามหน้าบ้านของประชาชน รวมทั้งยังมีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เป็นต้น

สำหรับโรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) ที่แพร่สู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลายตัวเมีย ผู้ป่วยจะมีไข้สูง มีอาการป่วยรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค เป็นยุงที่ออกหากินเฉพาะในตอนกลางวัน ชอบอาศัยอยู่ในแถบอากาศร้อนชื้น จึงพบได้มากในประเทศเขตร้อน เช่น ทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกา ซึ่งการระบาดจะอยู่ในช่วงฤดูฝนของทุกปี อาการของโรคไข้เลือดออก มีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากนัก ไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที.