ปัญหาน้ำบริเวณคลองหนองปรือ หลังวิเคราะห์พบว่าเป็นสารตกค้างที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์

0
88

เมื่อ 25 กรกฎาคม 60 ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมหารือเพื่อรับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่บริเวณคลองหนองปรือ หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ที่อาศัยยังบริเวณดังกล่าวว่า หลังเกิดฝนตกหนักบริเวณคลองหนองปรือ ก็จะมีฟองที่ลักษณะเหมือนฟองที่เกิดจากสารซักล้างเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก สร้างความวิตกแก่ชาวบ้าน ว่าอาจจะส่งผลถึงระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำในอนาคตได้ ซึ่งหลังทางเทศบาลทราบเรื่องก็ได้ดำเนินการทำการประสานงานเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยา มาทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อไปทำการพิสูจน์ ที่สำนักสิ่งแวดล้อมภาค 13

นายยุทธนา ตันวงศ์วาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวมล้อมภาค 13 ชลบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำไปพิสูจน์ ก็พบว่าสารที่พบมากก็คือ ค่าฟอสเฟสที่มีค่าสูงกว่าทุกชนิด จึงเป็นสาเหตุของการเกิดฟอง  ทึ้งนี้สารฟอสเฟสที่พบนั้นพบว่าอยู่ในสารซักล้าง และจากการสำรวจเส้นทางของน้ำแล้วก็ไม่พบติดโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารซักล้างในการประกอบกิจการ โดยจากการวิเคราะห์เส้นทางของต้นน้ำก็พบว่า ส่วนใหญ่จะติดบ้านเรือนประชาชน และได้มีการปล่อยน้ำจากการอุปโภค บริโภคต่างๆลงแหล่งน้ำโดยตรง โดยไม่ผ่านการบำบัด จึงน่าจะเป็นสาเหตุมาจากน้ำเสียที่ถูกปล่อยลงจากครัวเรือน ซึ่งจากการอ่านค่าปริมาณสารฟอสเฟสพบว่ายังไม่ถึงขั้นที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สารฟอสเฟสจะเกิดการเจือจางลงหากพบว่ามีน้ำฝนตกลงมา

นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมองหนองปรือเผยว่า จากการนำตัวอย่างน้ำไปตรวจ ก็เพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่าย  ทั้งในส่วนของภาคประชาชนและในส่วนของเทศบาล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถึงแม้ว่าสารฟอสเฟตที่อยู่ในแหล่งน้ำจะยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตราย แต่ทางเทศบาลก็ได้เตรียมหาทางออก ด้วยการเตรียมศึกษาการดำเนินการจัดสร้างโรงบำบัดรวมของทางเทศบาล ก่อนปล่อยลงคืนสู่แหล่งน้ำ เพื่อการร่วมกันรักษาสมดุลของธรรมชาติ และความสะอาดของแหล่งน้ำให้อยู่คู่กับชุมชนไปอย่างถาวร ทั้งนี้ในเรื่องของการศึกษาการดำเนินการจัดสร้างโรงบำบัดน้ำเสียนั้น อาจจะต้องอาศัยระยะเวลา เพราะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ และการดำเนินการด้านงบประมาณ รวมถึงการจัดการสถานที่ในการจัดสร้างโรงบำบัด ซึ่งก็อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควร แต่ถึงอย่างไรก็ตามในเบื้องต้น คงต้องมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษา มาดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาลในการพิจารณาตามลำดับ.