ปศุสัตว์ชลบุรี นำคณะเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำนมโรงเรียน

0
231

เมื่อ 13 มิถุนายน 61 นายพจน์ สิชณนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายชวนะ ทองเย็น ปศุสัตว์อำเภอศรีราชา นำคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำนมโรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายชัชวาล อินทุโศภน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร ให้การตอนรับ

ตามที่ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้มีมาตรการกำกับและกำกับดูแลการผลิต การแปรรูป การขนส่ง และการเก็บรักษา ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพและปลอดภัย นั้น ในการนี้ กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ลงพื้นที่เข้าสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำนม และการเก็บรักษานมในโรงเรียนอีกด้วย

สำหรับจังหวัดชลบุรี นายนายพจน์ สิชณนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าว เกี่ยวกับปัญหานมโรงเรียน เนื่องจากพบว่านมโรงเรียนหลายกล่อง แสดงรายการข้างกล่องว่ายังไม่หมดอายุ แต่สภาพนมขุ่นข้น และในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนมโรงเรียนของโรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตนมโรงเรียนของผู้ประกอบการ เบื้องต้นพบว่านมโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เหมาะสมสำหรับการบริโภคของนักเรียน

นายชัชวาล อินทุโศภน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร กล่าวว่า ทางโรงเรียนดาราสมุทร ได้กำหนดมาตรการกวดขันคุณภาพนมโรงเรียนมาตลอด โดยทางโรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน ก่อนส่งมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เด็กนักเรียน พร้อมกำชับคุณครูทุกคนในโรงเรียนว่า หากพบความผิดปกติ จะไม่อนุญาตให้นำไปแจกจ่ายแก่นักเรียนโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ นายพจน์ สิชณนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมโรงเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่อีกด้วย.