ปลัดเมืองพัทยา ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลพื้นที่ชายหาดพัทยา และชายหาดจอมเทียน ครั้งที่ 1

0
123

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 10 มกราคม 62 ที่ ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานกำกับดูแลพื้นที่ชายหาดพัทยา และชายหาดจอมเทียน ครั้งที่ 1 โดยมี นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย นายปราโมทย์ ทรัพย์แสง ผู้อำนวยการส่วนสุขาภิบาลอนามัย รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมมลพิษ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดในเขตเมืองพัทยา เพื่อปรับทัศนียภาพ การกำจัดหนู และเศษขยะที่ลอยมากับน้ำ เพื่อรองรับงานเดิน – วิ่ง บนชายหาด ที่จะจัดขึ้นภายในเดือน มิถุนายน 62 นี้ การจัดระเบียบการผู้ประกอบการหมอนวดชายหาดในเขตเมืองพัทยา การแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนบริเวณชายหาดในเขตเมืองพัทยา การจัดบริเวณเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ บริเวณชายหาดในเขต เมืองพัทยา  การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคบริเวณชายหาด ในเขตเมืองพัทยา การจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณชายหาดในเขตเมืองพัทยา และการแก้ไขปัญหาการใช้บริเวณชายหาดในเขตเมืองพัทยา ซึ่งก่อเหตุรบกวนผู้อื่นในเวลากลางคืน

โดยในที่ประชุมเห็นควรให้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้นอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปนำเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาต่อไป.