“ปรเมศวร์” นำทีมหาเสียงลงพื้นที่ชากแง้ว แบบเคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียง พบกำลังใจล้นหลาม

0
107

เมื่อ  6 กุมภาพันธ์ 62 ที่ ตลาดเก่า 100 ปี  ตลาดจีนชากแง้ว   นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์  ผู้สมัคร  สส.หมายเลข 6   เขต 7 พรรค  พลังประชารัฐ   ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยทีมงาน พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขต 7    ซึ่งประกอบไปด้วย ตำบลหนองปรือ  ตำบลห้วยใหญ่  ตำบลโป่ง และตำบลเข้าไม้แก้ว   โดยได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวตำบลห้วยใหญ่  โดยเฉพาะในพื้นที่ ตลาดเก่า 100 ปี  ตลาดจีนชากแง้ว เป็นอย่างดี  โดยมีประชาชนต่างนำดอกไม้ พวงมาลัย  มามอบให้กับนายปรเมศวร์  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในเดินหน้าลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อื่นๆต่อไป

            นายปรเมศวร์    ได้กล่าวระหว่างการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดชากแง้ว  ถึงนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ   ที่เน้นการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่ม และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีสวัสดิการที่ทำให้คนไทยทุกคน มีความมั่นคงตลอดทุกช่วงวัย และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ภายใต้แนวทาง “สร้าง-เสริม-ปรับ-เปลี่ยน” คือ สร้างหลักประกันสังคมให้คนไทยได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงครอบคลุม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของประเทศ ปรับเศรษฐกิจให้แข่งขันกับเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มิใช่ให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งพรรคยังสนับสนุนต่อยอดนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC ) มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวม  ในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการ คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา  โครงการการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน   โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO Campus)  โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการพัฒนาให้แหลมฉบังเป็นท่าเรือระดับภูมิภาค  โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3    ส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   พัฒนาสาธารณูปโภคและพัฒนาเมืองยั่งยืน  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีของชุมชน