ประมงอำเภอบางละมุง ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 350,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0
81
นายนิยม บุตรโคษา ประมงอำเภอบางละมุง เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 350,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
นายนิยม บุตรโคษา ประมงอำเภอบางละมุง เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 350,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

เก่ง ณ. สงขลา

เมื่อ 7 มิถุนายน 60  ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำชากนอก ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง นายนิยม บุตรโคษาประมงอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 60 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ  เมืองพัทยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านชากนอกและโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ซึ่งในวันนี้เป็นการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 350,000ตัว เป็นปลาดุกและปลาไน

สำหรับการปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  อีกทั้งเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย  นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บน้ำชากนอก สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน รู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากร พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลเรื่องการจับปลาและสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำชากนอก ด้วยการไม่ใช้วิธีการจับสัตว์น้ำที่ไม่ทำลายล้าง เช่น การใช้ยาเบื่อ หรือการใช้เครื่องมือที่จับได้สัตว์น้ำขนาดเล็กใช้ประโยชน์และต้องหยุดจับในฤดูช่วงที่สัตว์น้ำมีการวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน