ประมงพื้นบ้านจันทบุรี เข้าพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี หลังชาวประมงพื้นบ้านเดือดร้อนหนัก

0
74

เมื่อ 24 ตุลาคม 61  ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา คณะผู้แทนชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี  นำโดย นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา และ นายธวัชชัย อนามพงษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เข้าพบนายสนธยา  คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยในวันนี้ทางคณะเดินทางมาพบ เพื่อขอให้รัฐบาลกลับไปทบทวนกฎหมายกรมเจ้าท่า ที่ออกมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการประมง ทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน กับชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมาก

ซึ่งกฎระเบียบต่างๆที่กรมเจ้าท่าออกมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการเรื่องประมง พบว่าสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวประมงพื้นบาน เนื่องจากว่ากฎระเบียบข้อบังคับที่ทางกรมเจ้าท่าออกมานั้น ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ไม่คำนึงถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมงพื้นบ้าน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 80 เปอร์เซ็นต์ ของเรือทั้งหมด

จากการสำรวจและการรวมประชุมของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี  สะท้อนให้เห็นเลยว่ากฎระเบียบข้องบังคับเกี่ยวกับ  เรื่องประมงพาณิชย์ และเรือประมงพื้นบ้านนั้น  ได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสกับพี่น้องประชาชน    ในมาตรการเข้มงวดในการขออนุญาตให้ถูกต้อง 3 ด้าน คือ 1.ตัวเรือต้องมีทะเบียนเรือออกจากกรมเจ้าท่า 2. ต้องมีใบอนุญาตในการทำงานของไต๋ก๋ง  นายท้ายเรือ  และ ช่างเครื่องจากกรมเจ้าท่า และ  3.  ต้องมีใบอนุญาต ทำการประมงหรืออาชญาบัตร  ไปติดต่อขออนุญาตได้ที่สำนักงานอำเภอ  ก็สามารถออกเรือได้ไม่มีปัญหา หรือถ้าไม่ครบ หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ  จะถูกกรมเจ้าท่า  ล็อคเรือทันที ไม่สามารถนำเรือออกไปทำมาหากินได้อีก จนกว่าจะมีการสำรวจ  และดำเนินเรื่องให้ถูกกฏหมาย

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการปรับแนวเขตหินลอยใหม่  โดยจากประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้พื้นที่แนวเขตหินผุด หินลอย หินบอยเซ็น  เป็นเขตทะเลชายฝั่ง สร้างความเดือดร้อนให้กับเรือประมงพาณิชย์ และประมงพื้นบ้าน 8 ชนิดเครื่องมือ ไม่สามารถเข้าไปทำกาประมงในแนวเขตหินลอยได้ ซึ่งทั้ง 2 ข้อกฎหมายนี้  ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  บางรายต้องเลิกทำอาชีพประมงที่หาเลี้ยงครอบครัวมาทั้งชีวิต  บางรายไม่สามารถหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้เพียงพอ  ทำให้ต้องเป็นหนี้เป็นสิน   หรือสิ้นเนื้อประดาตัว

โดยทางตัวแทนจึงได้เดินทางมาพบกับ  นายสนธยา  คุณปลื้ม  นายกเมืองพัทยา  ในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  เพื่อยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรี  ในการขอให้พิจารณาในการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน 3 ข้อ ได้แก่ 1  ขอผ่อนปรนกฎระเบียบในการขึ้นทะเบียนเรือ  และ ขยายเวลาในการขึ้นทะเบียนเรือ  ต่อทะเบียน  2. กำหนดแนวเขตหินลอยให้พี่น้องประมงทำมาหากินได้ง่ายขึ้น  3.  ขอใช้มาตรา 83 ของ พ.ร.ก.การประมง ปี 2558 อีกครั้ง  ในการรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเรือประมง ที่เดียวแบบเบ็ดเสร็จ  เพื่อแก้ปัญหาขาดแรงงานในเรือที่นับวันจะรุนแรงหนักขึ้น  โดยหลังจากรับเรื่อง  นายสนธยา  คุณปลื้ม   นายเมืองพัทยา ในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  เตรียมนำข้อร้องเรียนความเดือนร้อน  พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป.