ประปาพัทยาชี้ ปี 2563 แล้งแน่ หลังเกิดปรากฏการแอลนิโย น้ำทั้ง 5 อ่าง มีปริมาณต่ำ

0
115

เมื่อ 30  ตุลาคม 62   จากรณีหลายคนวิตกกังวลเกี่ยวกันเรื่องของภัยแล้ง  หลังจากที่พบว่าในหลายจังหวัดของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้    ซึ่งในพื้นที่เมืองพัทยา พบว่าฝนไม่ตกตามที่ได้มีการคาดเดาไว้  เกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงมานาน  ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำที่หล่อเลี้ยงเมืองพัทยา ทั้ง 5 แห่ง  ลดน้อยลงไปกว่าปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน กว่า 60% ทำให้เกิดการกังวลว่าในปี 2563 นี้  พัทยาจะรอดพ้นภาวะภัยแล้งหรือไม่

นายสุทัศน์  นุชปาน   ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาชาพัทยา  ชั้นพิเศษ  เปิดเผยว่า  สำหรับสถานการณ์น้ำดิบทั้ง 5 อ่าง ในพื้นที่พัทยาปัจจุบันพบว่า   มีน้ำคงเหลือ   12.96  ล้าน  ลบ.ม.  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 32.46 เปอร์เซ็นต์     ปริมาณน้ำในปี 2561 ในวันเดียวกัน  พบว่ามีปริมาณน้ำ 36.73  ล้าน ลบ.ม.  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้  92.00 เปอร์เซ็นต์    น้อยกว่าปีก่อน  23.77  ล้าน ลบ.ม.   หรือ น้อยกว่าปี 2561  59.54 เปอร์เซ็นต์  และจากสถานการณ์ดังกล่าว  อาจส่งผลให้ในปี 2563  ในพื้นที่พัทยาอาจจะประสบภาวะภัยแล้ง  ถ้าในเดือนพฤศจิกายน  ยังไม่มีพายุเข้ามาในพื้นที่    ซึ่งจากปริมาณน้ำในปัจจุบัน  ทำให้คาดการณ์สถานการณ์น้ำจะสาหัสมากกว่า 2558  ที่ผ่านมา

โดยการประปาส่วนภูมิภาคพัทยา  จึงได้วางแผนในการรับมือในปี 2563 ที่จะเกิดภาวะภัยแล้ว เสริมกำลังการผลิตและวางแนวท่อเพิ่ม    เริ่มจากเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า  ให้สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ 4 เครื่องพร้อมกัน  จากสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง    จากนั้นนำน้ำดิบจากสถานีสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล  ปล่อยลงสระสถานีผลิตน้ำมาบยางพร   พร้อมวางท่อ 900 มม. และหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มเติม       เพื่อส่งน้ำมายังสถานีผลิตน้ำหนองกลางดง  พร้อมเพิ่มท่อ 600 มม.เป็นท่อชั่วคราว  และท่อ 900  มม.  ส่งยังอ่างเก็บน้ำบางพระ  ดำเนินการวางท่อ 900 มม.  เพื่อให้การดำเนินการส่งน้ำดิบสามารถทำได้ในปริมาณที่มากขึ้น    จากนั้นจะดำเนินการสูบน้ำดิบทั้ง 5 อ่างมาทดแทนกัน   พร้อมประสานท่อและวางท่อเพิ่ม   พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตที่สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล และ สถานีผลิตน้ำบางละมุง   ติดตั้งบูทเตอร์  ดึงน้ำจากสัตหีบเข้าพื้นที่สูงมากขึ้น   พร้อมชักลอกร่องน้ำที่  และสูบทอยน้ำจาก 5 อ่างที่แห้ง  เพื่อเป็นการดึงน้ำจากร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำ ที่ไม่สามารถไหลมารวมที่จุดสูบน้ำของแต่ละอ่าง ให้มารวมกันตามจุดสูบน้ำ  เพื่อที่จะได้นำน้ำตามร่องน้ำต่างๆมาใช้ได้   และลดพื้นที่การจ่ายน้ำจากสถานผลิตน้ำมาบประชัน  สถานีผลิตน้ำชากนอก   โดยจ่ายจากสถานีสำนักงาน และ สถานีผลิตน้ำบางละมุงแทน

ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาชาพัทยา   กล่าวต่อว่า  จะใช้หลักการเพิ่มการใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำประแสร์  เพื่อลดการใช้น้ำ 5 อ่างให้มากที่สุด   บริหารน้ำ 5 อ่างให้สามารถทดแทนกันได้    และขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวง   ซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการแล้ว  แต่เนื่องจากมี่ปัญหาในเรื่องของความชื้นจึงทำให้การทำฝนหลวงนั้นไม่ค่อยประสบความสำเร็จ    นอกจากนี้เตรียมซื้อน้ำดิบจากอีสวอเตอร์ในปริมาณสูงสุด    และ ซื้อน้ำประปาจากสัตหีบในปริมาณที่สูงสุด     พร้อมลดการจ่ายน้ำ  ลดแรงดันน้ำ   จ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา   เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์   และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง       อย่างไรก็ตามเรื่องของการแจ้งท่อแตก  ท่อรั่วก็ยังเป็นเรื่องที่ยังคงเน้นย้ำ   หากประชาชนพบเห็นท่อ แตก  ท่อรั่ว  สามารถแจ้งมาได้ที่ 038 038-222461-5 ต่อ 104 , 132.