ประธานอนุฯ กมธ.บริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก รับฟังการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเมืองพัทยา

0
142

เมื่อ 26 มิถุนายน 63​ ที่​ ห้องทัพพระยา​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก เป็นประธานประชุมรับฟังการบรรยาย การนำเสนอแผนการดำเนินการโครงการระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเมืองพัทยา โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับประธานประชุมฯพร้อมคณะฯ ในการเดินทางมาดูระบบน้ำ และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันตะวันออก ในฐานะที่เมืองพัทยาเป็นเมืองหลักของ EEC


เนื่องด้วยปัญหาของฤดูฝนที่ขาดช่วง เกิดปัญหาของแอ่งน้ำมีปริมาณน้ำเก็บกักไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้ชี้แจงถึงการดำเนินโครงการก่อสร้างที่เมืองพัทยากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณรอบนอกของเมืองพัทยา ซึ่งได้แก่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก (ระยะที่ 1-2) การก่อสร้างสถานีสูบป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump4/2) พร้อมท่อระบายน้ำ โดยโครงการเหล่านี้จะเป็นการรวบรวมน้ำและระบายลงคลองกระทิงลาย คลองนาเกลือ และคลองห้วยใหญ่

โดยปกติน้ำในคลองเหล่านี้จะระบายลงสู่ทะเล ก็อาจใช้วิธีผันน้ำกลับไปยังอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน นอกจากนั้นปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดของเมืองพัทยาและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีปริมาณประมาณ 1 แสน ลบ.ม.ต่อวัน และปล่อยสู่ลำคลองตามธรรมชาติ น้ำเหล่านี้ก็อาจสามารถผันกลับไปยังอ่างเก็บน้ำได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมาอุปโภค บริโภค เพื่อลดภาระการนำน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำเหล่านั้นด้วย ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก ชื่นชมแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ และเชื่อมั่นในศักยภาพของเมืองพัทยาต่อแผนแนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์และการผลิตน้ำจืด ทั้งนี้ทางคณะฯ จะรวบรวมแผนการดำเนินโครงการต่างๆ ของเมืองพัทยา เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้งหมดของพื้นที่ภาคตะวันออก หรือ พื้นที่เชื่อมโยง EEC ต่อไป.