ประธานสภาเมืองพัทยา นำทีมสมาชิกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ เกาะล้าน เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาขยะและบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน

0
320
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวชุมชนเกาะล้านเพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาขยะและบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวชุมชนเกาะล้านเพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาขยะและบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน

เมื่อ 14.30 น.วันที่  23 พฤศจิกายน 60 ที่ เกาะล้าน นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายชาคร กัญจนวัตตะ นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี นายโชฎึกโชติกำจร นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร และนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี ฝ่ายบริหารสำนักการศึกษา เจ้าหน้าที่กองร้อยรักษาความสงบ อำเภอบางละมุง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวชุมชนเกาะล้าน โดยมี นายวิเชรษฐ บุญยิ่ง ประธานชุมชนเกาะล้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน ประชาชนชาวชุมชนเกาะล้าน เข้าร่วมชี้แจงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมตรวจสอบตามจุดต่างๆ จำนวน 2 จุด คือ

จุดที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ บ่อทิ้งขยะ ที่ปัจจุบันมีจำนวนขยะมากขึ้นเนื่องจากเรือขนถ่ายขยะอยู่ระหว่างซ่อมแซมปรับปรุงระบบ จึงทำให้ไม่สามารถขนถ่ายขยะจากเกาะล้านไปทิ้งบนฝั่งได้ ซึ่งสภาเมืองพัทยาก็ไม่นิ่งนอนใจ โดยมอบหมายให้ กรมศึกษา (มหาวิทยาบูรพา) เร่งดำเนินการศึกษาวิจัยวิธีแก้ไขในด้านต่างๆ พร้อมเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชน นำข้อเสนอวิธีกำจัดขยะ ซึ่งมีอยู่หลายบริษัทที่เข้ามานำเสนอ ประกอบการตัดสินใจ และจุดที่ 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่บริเวณ ตาแหวน ซึ่งปัจจุบันมีระบบบำบัดแบบใช้สารเคมี แบบ OR เพื่อแยกน้ำดี น้ำเสีย เมื่อคัดกรองแยกเป็นน้ำดีแล้ว ก็จะนำน้ำที่บำบัดกลับมาใช้ทางระบบนิเวศน์ต่อไป

พล.ต.ต.พินิตฯยังได้เสริมอีกว่า ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สภาเมืองพัทยา จะมีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ร่วมกโดยมีการนำเสนอญัตติเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางรูปแบบการกำจัดขยะและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียบนเกาะล้านให้เป็นรูปธรรมต่อไป.