ประชุมแก้ไขปัญหาการโบกรถสี่แยกท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย และการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร

0
45

เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 63 ที่ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาการโบกรถ บริเวณสี่แยกท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย และการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะกรณีเร่งด่วน  โดยมี นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา นายมนัส รุ่งปิ่น หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง จ.ชลบุรี พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นายคมกฤช พลวิชิตร รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง สถานีขนส่งพัทยา สถานีขนส่งชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

สืบเนื่องจากได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหารถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อเมืองพัทยา ในการนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จึงได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วน ให้นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ในประเด็นต่างๆ คือ    ผู้ประกอบการรับฝากรถเอกชน บริเวณริมเขาพระตำหนัก นำกรวยยางมาปิดถนนสี่แยกท่าเรือ และยืนขวางโบกรถให้รถของนักท่องเที่ยวเลี้ยวไปทางซ้าย เพื่อเข้าใช้บริการรับฝากรถของตน ก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อผู้พบเห็น สำหรับประเด็นดังกล่าวนี้ ในที่ประชุมมีมติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ ประจำจุดบริเวณสี่แยกท่าเรือตลอดเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวใช้พื้นที่สาธารณะประกอบกิจการได้ โดยในปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาชั่วคราวโดยนำแบริเออร์ที่มีขนาดใหญ่มาวางกั้นกลาง ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว สำนักการช่าง อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวต่อไป

นอกจากนี้ยังมีปัญหาความขัดแย้งผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยว พัทยาใต้ และการจอดในพื้นที่ห้ามจอด กีดขวางการจราจร ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อเมืองพัทยานั้น ซึ่งมติในที่ประชุมอนุญาตให้คิวรถตู้ ที่ได้รับสัมปทานสำหรับ หมวด 48 ต. , หมวด 48 จ. , หมวด 9905 (ต) ซึ่งวิ่งตามเส้นทางหมอชิต – เอกมัย – พัทยา โดยอนุญาตให้รับ – ส่ง ผู้โดยสาร ได้ที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย แต่ห้ามจอดแช่เด็ดขาด โดยอยู่ภายใต้กฎระเบียบของเมืองพัทยา


พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานเกี่ยวข้อง สรุปวาระการประชุมเพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ก่อนที่จะทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณากฎระเบียบข้อบังคับมาใช้ต่อไป เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.