ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานโชว์และแข่งขันรถดริฟท์ รายการ DC 2019 เข้าฟรี 8-11 ส.ค.นี้

0
86

By PCPR

เมื่อ 26 กรกฎาคม 62 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโชว์ และแข่งขันรถดริฟท์ ในรายการ DC 2019 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 62 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายพุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์ หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษา รักษาการผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว พ.ต.ต.ธีระพงศ์ องอาจ สภ.ห้วยใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โดยสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา จัดการโชว์และแข่งขันรถดริฟท์ ในรายการ DC 2019 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่เมืองพัทยา รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยวันนี้เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การจราจร การรักษาความสะอาด ตลอดจนในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์.