ประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติแพทย์เวชศาสตร์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2017

0
233
(จากซ้ายไปขวา) พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2017 ที่จะจัดขึ้น 1 - 4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา
(จากซ้ายไปขวา) พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2017 ที่จะจัดขึ้น 1 – 4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา

เมื่อ 12 ตุลาคม 60 ณ ห้อง 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 60 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยาโดยมี นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นพ.วินัย ล้วนเลิศ ประธานการจัดงานฯนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

การประชุมวิชาการนานาชาติ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2017 เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากทั่วเอเชีย และทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายแพทย์ที่สำคัญในระดับนานาชาติ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านการแพทย์ในอนาคต โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรทางการแพทย์  อาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัช จำนวนกว่า 800 คน จาก 34 ประเทศ

สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานในด้านต่างๆประกอบด้วย ด้านสถานที่การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทางและปักธงชาติต่างๆของประเทศที่เข้าร่วมประชุม  การอำนวยความสะดวกการเดินทางและการจราจรในพื้นที่  การประสานโรงพยาบาลเพื่อจัดหน่วยปฐมพยาบาล Stand by ณโรงแรมรอยัลคลิฟ  การประสานตำรวจท้องที่เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดงานประชุม การประสานโรงแรมที่ผู้ประชุมเข้าพักให้จัดรถรับ –ส่งไปกลับยังโรงแรมรอยัลคลิฟ และการจัดทำซุ้มสำหรับถ่ายภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

โดยในที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมพร้อม เพื่อให้เหมาะสมและทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เกิดความประทับใจในการมาร่วมประชุมฯ ณ เมืองพัทยา อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในฐานะเมืองแห่งไมช์ซิตี้ (MICE CITY) ต่อไป.