ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

0
282

เมื่อ 8 พฤษภาคม 60 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ ห้องชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบให้กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยบรรจุเป็นกิจกรรมหลักระดับประเทศ ซึ่งได้เชิญกองทัพเรือกว่า 40 ประเทศเข้าร่วมมหกรรมโดยใช้พื้นที่เมืองพัทยาและอ่าวไทยตอนบน  เป็นหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ “ASEAN International Fleet Review 2017” การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่1 “The 1st Amnes 2017” และการประชุมผู้บังคับบัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 “The 11 st ANCM 2017”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้  ประกอบไปด้วย กิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ   การฝึกทางเรือครั้งแรกของเรือในชาติอาเซียน ที่เรียกว่า ASEAN Multilateral Naval Exercise หรือ AMNEX 17 ซึ่งประเทศไทยเป็นชาติแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการฝึกครั้งแรกนี้ และในครั้งต่อๆ ไป ประเทศในชาติอาเซียน จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในปีถัดๆ ไป   การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นการประชุมของผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ซึ่งผลจากการประชุม จะขยายผลเป็นกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล และกระชับความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ของทหารเรืออาเซียน    การจัดการแข่งขันกีฬา Motor Sport ระดับโลก Air Race 1 ซึ่งได้มีการจัด Pre Event ไปแล้ว เมื่อเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ จะมีความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม โดยมีเครื่องบินเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 20 ลำ ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมให้เร้าใจมากกว่าเดิม และ4. การเดินพาเหรด ของทหารเรือจากชาติต่างๆ ที่ส่งเรือเข้าร่วมในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ บริเวณเมืองพัทยา ร่วมกับขบวนคานิวัล จากเมืองพัทยา ซึ่งจะเป็นขบวนพาเหรด ที่มีความยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ที่จะให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งทหารเรือจากประเทศต่างๆ และประชาชนทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น การเยี่ยมชมเรือชาติต่างๆ ทั้งของไทย และกองทัพเรือชาติต่างๆ การจัดแสดงพลุไฟนานาชาติ การแสดงคอนเสิร์ต มวยไทยไฟท์ งานเทศกาลอาหารทะเล การจัดนิทรรศการทางทหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ภายในพื้นที่จัดงานอีกด้วย (CPRD)