ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind

0
116

เมื่อ 10.30 น.วันที่ 23 เมษายน 62  ที่ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind   โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว นางนงค์นาถ หาญวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและ CSR นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม

เมืองพัทยาร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 62 เวลา 05:00-11:30 น. ณ บริเวณศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพ ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ถูกต้องที่มีต่อคนตาบอด ให้กับบุคคลทั่วไปในสังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการร่วมปั่นจักรยานไปกับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ที่จัดใน 4 ภาค 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี โดยจังหวัดชลบุรี จะเป็นจังหวัดที่ 4 ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับเส้นทางการจัดกิจกรรมมีดังนี้ เวลา 05:00 น. เป็นการลงทะเบียน และเริ่มปั่นจากหน้าเมืองพัทยา เวลา 07:09 น. เลี้ยวซ้ายลงถนนเลียบชายหาด ผ่านหน้าวอล์คกิ้งสตรีท เลี้ยวซ้ายขึ้นมาพัทยาสาย 2 ผ่านวงเวียนปลาโลมา ขึ้นมาถนนเส้นพัทยา-นาเกลือ เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าไปยัง โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา เพื่อทำกิจกรรม CSR กับน้องๆในโรงเรียน และหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ ออกจากโรงเรียนเพื่อวิ่งหน้าต่อไปยัง ถนนสว่างฟ้า ออกถนนสุขุมวิท ผ่านที่ว่าการอำเภอบางละมุง กลับรถที่วัดจิตภาวันวิทยาลัยสงฆ์ ปั่นตรงมาจนถึงถนนพัทยาเหนือ และเลี้ยวเข้าจุดเส้นชัยที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา.