ประชุมวิสามัญกลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดจอมเทียน เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย

0
82

เมื่อ 18 ธันวาคม 61 นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ในฐานะประธานกลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดจอมเทียน เป็นประธานในการประชุมวิสามัญ กลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดประจำปี 2561 – 256 ซึ่งมี พ.จ.อ.สมชาย อินเรื่อง หัวหน้าเทศกิจ เขต 3 หาดจอมเทียน นายมานพ สาคร ประธานชมรมนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน พร้อมสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการฯ จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม  เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การกางร่มเตียงให้เป็นระเบียบ พร้อมจัดโซนสูบบุหรี่ ณ เขตปลอดจอมเทียน

การประชุมครั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร่มเตียง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้รถ เข้า-ออก ในพื้นที่เขตปลอดจอมเทียน ตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมขอเน้นย้ำการรักษาความสะอาดการในพื้นที่โดยรอบ ให้มีความสะอาด รวมทั้งการทิ้งขยะ ควรใส่ถุงดำให้มิดชิด และทิ้งให้ตรงเวลา เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บ นอกจากนี้ในส่วนของการกางร่มเตียง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด พร้อมทั้งช่วยกันดูแลสอดส่อง ช่วยเหลือภาครัฐแจ้งนักท่องเที่ยว ไม่ให้สูบบุหรี่ในโซนต้องห้าม เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยา

ในเวลาต่อมา นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ในฐานะประธานกลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดจอมเทียน พร้อมด้วยนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และคณะกรรมการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักการช่างเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการปรับภูมิทัศน์ เขตปลอดเฟสสอง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนดไว้และเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมตอบข้อซักถามความคืบหน้าโครงการ ตามหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป.