ประชุมความคืบหน้าจัดระเบียบของสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเส้นทางวิกฤต

0
359
พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 1 เป็นประธานในการประชุม ติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบของสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ของ กฟภ.ในเส้นทางวิกฤต พร้อมเตรียมนำร่อง จัดระเบียบลอดท่อร้อยสาย เส้นจอมเทียน

เมื่อ 21 มีนาคม 61 ที่ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พร้อมด้วยผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา และนิติกรกลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเส้นทางวิกฤต เป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จสูงสุดตามที่ กสทช.กำหนด

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นที่ประชุมมีมติเห็นสมควรระงับ 2 เส้นทางวิกฤต คือ ถนนสุขุมวิทแยกชัยพรวิถี-ปตท.ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์ ระยะทาง 17 กิโลเมตร และ ปตท.ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์-แยกบ้านอำเภอ ระยะทาง 10.8 กิโลเมตร โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำหนังสือแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนกลาง เพื่อขอยกเลิกใน 2 เส้นทางดังกล่าว และออกเป็นประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 เมษายน 61 นี้

และหลังจากนี้ 1 เดือน ทาง กฟภ.จะมีการประชุมหารือพิจารณาเส้นทางในระดับภาค ว่าจะมีเส้นทางใดอีกที่เข้าข่ายเส้นทางวิกฤต และต้องยกเลิกการจัดระเบียบฯ ต่อไป พร้อมกันนี้ พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 1 ประธานในการประชุม ได้กำชับให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ในการลอดท่อร้อยสายเส้นจอมเทียน บริเวณหน้าโลตัสเอาท์เล็ท ถนนเทพประสิทธิ์-แยกอัยการ เป็นเส้นทางนำร่อง เพื่อดูสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้  ในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ อันจะนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมในเส้นทางอื่นต่อไป คาดว่าจะเริ่มดำเนินการร้อยท่อสื่อสาร ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ อย่างแน่นอน โดยจะมีการเชิญประชุมเพื่อนัดหมายกำหนดวันดำเนินการร่วมกันอีกครั้งเร็วๆ นี้.