ประชุมคณะทำงานประสานการลงทุน ในเขต EEC กลุ่มท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

0
213

เมื่อ 19 กรกฎษคม 62  นายกลินท์ สารสิน ในฐานะประธานคณะทำงาน ประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มท่องเที่ยวเชิงคุณภาพครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยาและคณะทำงานฯ ที่ปรึกษา/เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะทำงานฯ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงฯ ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

แผนปฏิบัติการการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในแผนงานย่อย ภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง สู่การท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และกลุ่มเชิงสุขภาพ โดยมี พัทยา สัตหีบ และระยอง เป็นวงแหวน เสริมการท่องเที่ยวหลัก เพื่อขยายสู่ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และขยายสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ประชาชนในพื้นที่ให้สูงขึ้น โดยทางคณะทำงานประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ได้ทำการศึกษาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC ซึ่งมี 6 โครงการหลัก คือ โครงการ Pattaya On Pier เมืองพัทยาจัดทำโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมบาลีฮาย โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน
โครงการ Cruise Terminal เมืองพัทยาจัดทำโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมบาลีฮาย โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน โครงการรถไฟรางเบา (Tram) เมืองพัทยาจะทำการศึกษาความเหมาะสมออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะมาพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา Tram Way โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 300 วัน โครงการ Mice City Phase 2 แผนกรมทางหลวง ปรับปรุง Connecting Facilities โดยใช้งบประมาณ ปี 2563 โครงการ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต Phase 2 สุนทรภู่ถึงอู่ตะเภา โดยงบประมาณปี 2563  และ Tourism Education Center การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทำการศึกษา


ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแต่ละโครงการ ที่จะเกิดขึ้นในเมืองพัทยา ประกอบไปด้วย 3 โครงการหลัก คือ การนำเสนอความคืบหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย (Pattaya on Pier + Cruise Terminal) ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกที่ปรึกษาแล้ว และอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา, นำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram Way) อยู่ในระหว่างการคัดเลือกผู้ที่จะมาศึกษาเรื่องความเหมาะสม ซึ่งภายในสิ้นเดือน กรกฎาคมนี้จะได้ผู้ที่เข้ามาดำเนินการ และ Cruise Terminal หรือ ท่าเทียบเรือสำราญเมืองพัทยา โดยให้เมืองพัทยาในฐานะเจ้าบ้าน เป็นเจ้าภาพในการศึกษาพื้นที่เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ถือว่าทำให้โครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในภูมิภาค EEC ในพื้นที่เมืองพัทยาได้มีความคืบหน้าไปอีกระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพัทยา ตามกลุ่มนักท่องเที่ยว ออกเป็น 13 ด้าน คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางทะเลชายหาด การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเพื่อการเลือกซื้อสินค้า การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยว เพื่อสันทนาการและความบันเทิง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การท่องเที่ยวเรือสำราญ และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ความบันเทิงใจ ได้แก่ Cultural วัฒนธรรม อาทิ วัด 19 แห่ง , Adventure การผจญภัย แบบธีมปาร์ค 5 แห่ง และกิจกรรมสนุกสนาน 8 แห่ง , Slow life การใช้ชีวิตแบบไม่ เร่งรีบ อาทิ ส่งประชุม 2 แห่งท่องเที่ยวชุมชน 1 แห่ง , Romantic การใช้ชีวิตอย่างความอบอุ่น ภายใต้บรรยากาศที่สวยงาม อาทิ สปา 20 แห่ง แหล่งช้อปปิ้ง 16 แห่ง , และ Sports กิจกรรมและกีฬา บันเทิงใจ อาทิ สนามกอล์ฟ 14 Marina 1 ซึ่งแต่ละกลุ่มและประเภทนี้ ได้มีเน้นกิจกรรมที่โดดเด่นแตกต่างๆ เกิดความเหมาะสม และสามารถรองรับได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัว อาทิ การท่องเที่ยวสำหรับ Adventure Segment และ Romantic Segment อย่างที่ลาสเวกัส พร้อมทั้งแนะนำการท่องเที่ยวสำหรับโอกาสต่าง ๆ อย่างที่ ซานฟรานซิสโก ที่เน้นในด้านสุขภาพในการเป็น Healthy City เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำมาประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่ลงทุน ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างเมืองพัทยา เมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ที่มีมาตรฐานสากลระดับโลกต่อไป.