ประชุมขอความอนุเคราะห์เมืองพัทยา สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

0
233
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม การจัดงานดนตรีการกุศลส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยองค์กรการกุศล วายแวม ร่วม TCEB และส่วนเกี่ยวข้อง ได้ขอความอนุเคราะห์เมืองพัทยาสนับสนุน ที่ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 5  กันยายน นี้
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม การจัดงานดนตรีการกุศลส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยองค์กรการกุศล วายแวม ร่วม TCEB และส่วนเกี่ยวข้อง ได้ขอความอนุเคราะห์เมืองพัทยาสนับสนุน ที่ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 5 กันยายน นี้

เมื่อ 3 กรกฎาคม 61 ที่ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับองค์กรการกุศล วายแวม TCEB และส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ โรตารี และอื่นๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์เมืองพัทยา สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้าร่วมได้ชื่นชมความงดงามของเมืองพัทยา โดยการใช้ดนตรีเป็นตัวเชื่อมโยง พร้อมกับกิจกรรมเสริมพิเศษเป็นการแสดงวัฒนธรรมไทย ผสมผสานวัฒนธรรมนานาชาติ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมฟรี

โดยในที่ประชุมได้เสนอวันจัดงานขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 61 ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็นวันเดียวกัน ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจึงได้นำเสนอโครงการดังกล่าวแก่ทางเมืองพัทยา เพื่อพิจารณาอนุมัติการสนับสนุน เรื่องสถานที่การจัดงาน และอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยทางเมืองพัทยาได้รับทราบเรื่องการประชุมดังกล่าวและให้ทางคณะผู้จัดงาน ทำหนังสือขออนุญาตอย่างเป็นทางการมายื่นขอพิจารณาการอนุมัติอีกครั้งในวาระต่อไป.

วายแวม ร่วม TCEB และส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ โรตารี และอื่นๆที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาการจัดงาน ได้จัดการประชุมขอความอนุเคราะห์เมืองพัทยาสนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศล
วายแวม ร่วม TCEB และส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ โรตารี และอื่นๆที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาการจัดงาน ได้จัดการประชุมขอความอนุเคราะห์เมืองพัทยาสนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศล