ประชาชนหลั่งไหล ร่วมงานตักบาตรเทโวฯ เนื่องแน่นทุกวัดในพื้นที่เมืองพัทยา

0
125

เมื่อ 07.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 61  บรรยากาศวันออกพรรษา ในงานตักบาตรเทโวโรหณะ ตามวัดต่างๆในพื้นที่ เมืองพัทยา อาทิ วัดสุทธาวาส วัดเขามะกอก วัดบุญสัมพันธ์ วัดชัยมงคล วัดหนองอ้อ   วัดกระทิงทอง วัดบุญกัญจนาราม วัดโพธิสัมพันธ์ พื้นที่เมืองพัทยา และวัดพื้นที่ใกล้เคียง มีประชาชนชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก  ส่วนใหญ่แต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อย  นำข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มหาง ที่เตรียมมาจากบ้าน นำไปร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะทำบุญ ตักบาตรเทโวฯ ครั้งนี้ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้สอนลูกหลานได้ซึมซับกับความเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง และร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในเดือนแห่งวันคล้ายวันสวรรคต

สำหรับการตักบาตรเทโวโรหณะ หมายถึงการทำบุญตักบาตร ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก หลังจากจำพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนี้ จึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมามีการเรียกผิดเพี้ยนไปเหลือเพียง “ตักบาตรเทโวฯ” เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้

โดยประชาชนส่วนใหญ่ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เช่น การรู้จักลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาเสพติด ชำระใจให้สะอาด มีสติเป็นเครื่องเตือนใจ เพื่อดำเนินชีวิตให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ทำดี กับครอบครัวและคนใกล้ตัว โดยรู้จักการแบ่งปัน หยิบยื่นความรักและความปรารถนาดีแก่ผู้อื่น ผิดใจก็รู้จักให้อภัย ชื่นชมและให้กำลังใจกันเสมอ หรือหมั่นอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ.